Finansal Eğitim

Finansal Eğitim

Finansal istikrar ile finansal eğitim arasındaki yakın ilişki nedeniyle Merkez Bankası, bu konuya özel önem vermektedir. Ülkemizde finansal sektörün henüz büyüme aşamasında olduğu ve borçluluk seviyelerinin birçok ülkeye kıyasla düşük olduğu dikkate alındığında, finansal eğitimin bu aşamada ele alınması büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde ve Merkez Bankasında Yapılan Çalışmalar

Merkez Bankası, ülkemizde finansal farkındalık oluşturulması ve finansal eğitime katkı sağlaması yolunda bir adım atılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile ortaklaşa 9-11 Mart 2011 tarihleri arasında İstanbul’da  Finansal Eğitim ve Finansal Farkındalık: Zorluklar, Fırsatlar ve Stratejiler konulu bir uluslararası konferans düzenlenmiştir. Ayrıca, aynı dönemde “Dünyada ve Türkiye’de Finansal Hizmetlere Erişim ve Finansal Eğitim” kitapçığını yayınlamış ve yurt çapında dağıtımını gerçekleştirmiştir.

Bunların yanı sıra Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu ve diğer yayınlar ve açıklamaları ile de bireylerin finansal varlık ve yükümlülüklerini doğru yönetebilmeleri, borç ödeme kapasitelerine uygun bir şekilde borçlanmaları, finansal araçları amacına uygun olarak kullanmaları, kur riski taşımamaları, tüm ekonomik birimlerde risk yönetimi kültürünün gelişmesi yönünde değerlendirmelerde bulunmaktadır. Nitekim, toplumda risk yönetimi bilincinin yerleştirilmesine ve kamuoyunda finansal konularda farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunmak Merkez Bankası Stratejik Planı’nın da bir parçasıdır.

Bireysel ve toplumsal açıdan sağlayacağı faydalar dikkate alındığında finansal eğitim konusunun sağlam bir politika çerçevesi, güçlü bir politika iradesi ve kararlılık gerektirdiği görülmektedir. Finansal istikrar ile yakından ilişkili olması nedeniyle, bu konuda yapılacak çalışmaların finansal istikrara önemli katkı sağlayacağı açıktır. Merkez Bankası, finansal istikrar bakış açısı ile finansal eğitim konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bulunarak ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalara aktif olarak katılım sağlamaya ve söz konusu çalışmaları desteklemeye devam etmektedir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40