Çalışanlara Sağlanan Olanaklar

Çalışanlara Sağlanan Olanaklar

Türkiye ekonomisinde oynadığı stratejik rol, Merkez Bankasının nitelikli ve motivasyonu yüksek çalışanlara sahip olmasını gerektirmektedir. Banka, hedeflerine ulaşma yönünde en önemli değerin nitelikli insan kaynağı olduğu ilkesi ile çalışanlarına üst düzeyde değer vermektedir.

Eğitim Olanakları
Merkez Bankası, faaliyet alanındaki hızlı değişime bağlı olarak kurumsal ve bireysel gelişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışanlarının eğitimine önem vermektedir. Bu kapsamda, Bankanın temel işlevlerine yönelik eğitimlerin yanı sıra göreve ilişkin yasal gerekler, kişisel beceri ve çalışılan pozisyona yönelik yeterliliklerin geliştirilmesi, yenilikler hakkında bilgi kazandırılması konularında da hizmet içi eğitimler sunulmaktadır.

Çalışanların Banka tarafından düzenlenen eğitim programlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen uzun ya da kısa süreli programlara katılımı sağlanmakta ve diğer merkez bankaları ile birlikte de ortak eğitim programları düzenlenmektedir.

Merkez Bankası, çalışanlarının, akademik gelişmeleri takip etmeleri, vizyonlarını genişletmeleri ve Bankanın daha kalifiye çalışan profiline sahip olması amacıyla yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim programlarına katılmalarına olanak tanımaktadır. Gerekli koşulları sağlayan personel, yurt içindeki üniversitelerde çalışma alanıyla ilgili konularda Bankanın uygun görmesi koşuluyla lisansüstü eğitim alabilmektedir. Personelin deneyim süresi, yabancı dil bilgisi ve performansı dikkate alınarak yurt dışında çalışma alanlarıyla ilgili konularda, mecburi hizmet yükümlülüğü karşılığında lisansüstü eğitim almasına olanak sağlanmaktadır.

Ücret Sistemi
Merkez Bankası, nitelikli elemanları çekecek ve bünyesinde tutabilecek bir ücret politikası uygulamaktadır. Kurumsal performansın artırılmasının yüksek performanslı çalışanlar ile mümkün olduğu düşüncesinden hareketle, çalışanlarının verimliliğini artırmak için şeffaf, etkin, profesyonel gelişimi destekleyen ve geri bildirim yoluyla çalışanla yönetici arasındaki iletişimi güçlendiren bir performans değerlendirme sistemi mevcuttur.

Sosyal Olanaklar
Merkez Bankası, çalışanların gelecek kaygısı olmadan işlerine yoğunlaşmalarını sağlayacak şekilde sosyal güvenceler ve sosyal yardımlar sunmaktadır. Sağlıklı bireylerin çalışması ve iş gücü kaybının önlenmesi amacıyla kapsamlı bir sağlık güvencesi sunulmaktadır.

Bankada ayrıca İzmir Özdere, Naim Talu Eğitim, Seminer ve Dinlenme Tesisi ve Ankara Sosyal Tesisi ile spor salonu çalışanların kullanımına açıktır.


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40