BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  • Banka hizmetlerinin yürütülmesinde diğer birimlere gerekli hukuki yardımı yapmak, Başkanlık Makamının havalesi ile Bankaya ilişkin her türlü hukuki sorunla ilgili görüş bildirmek,
  • Bankaya ilişkin her türlü hukuki uyuşmazlığın ilgili mercilerde çözümlenmesinde Bankayı temsil etmek ve gerekli tüm işlemleri yaparak sonuçlandırmak,
  • Başkanlık Makamının onayı veya havalesi ile, Bankaya ilişkin mevzuatın ve hukuki belgelerin hazırlanma çalışmalarına katılmak ve görüş bildirmek,
  • Başkanlık Makamının bilgi ve onayı ile hukuk ve yargı uygulamalarının izlenmesi ve gerekli eğitimin sağlanması için yurt içindeki ve yurt dışındaki yargı mercileri, bankalar ve üniversiteler ile benzeri bilimsel kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, mesleki toplantılar düzenlemek ve bunlar tarafından düzenlenen seminer, kurs ve toplantılara katılımı sağlamak

ile görevlidir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40