EMİSYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EMİSYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Ulusal paranın basımı ve dolaşımını düzenlemek,
 • Banknotları dolaşıma çıkarmak ve gerekli görüldüğü zaman yeni emisyonlarla değiştirmek, banknotların baskı programını düzenlemek ve kıymet üretiminin kesintisiz ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü ile eş güdüm sağlamak,
 • Kıymetlerin muhafaza, nakil, iptal ve yok etme işlemlerine ilişkin esasları belirlemek,
 • Banknot işleme sistemlerinin çalışma şartlarını belirlemek,
 • Bankaca alım-satımı yapılan efektiflerden yeni dolaşıma çıkarılan ve dolaşımdan çekilenler hakkında şubelere, bankalara ve ilgili kuruluşlara gerekli duyuruları yapmak,
 • Banknot, madeni para ile sikke veya külçe halinde altınların muhafaza ve nakil işlemlerini yürütmek,
 • Dolaşımdan kaldırılan banknotlar ile eskimiş, yıpranmış ve fiziki parça kaybına uğramış banknotların dolaşımdan çekilmesi ile sayım, ayırım, iptal ve yok etme işlemlerini yürütmek,
 • Banknot, madeni para, altın, devlet iç borçlanma senetleri, hisse senedi, tahvil ve sair kıymetli kağıtlarla, tarihi değeri bulunan doküman ve eşyaların sergilenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Devlet iç borçlanma senetlerinin basımından yok edilmesine kadar bütün mali servis işlemlerini yapmak ve Haznedarlık işlemlerini yerine getirmek,
 • Banka hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Tek Hazine Hesabı Sistemi ve vergi tahsilatı işlemleri ile Bankaca ödenen komisyon ve masrafları izlemek, bankalarla yapılacak yurt içi dahili muhabirlik anlaşmalarını düzenlemek,

ile görevlidir.

Emisyon Genel Müdürlüğü üç Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:
 

Emisyon Müdürlüğü
 

Banknot Hareketleri Müdürlüğü
 

Hazine ve Mali Servis İşlemleri Müdürlüğü

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40