İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları
İş başvurusunu nasıl yaparım?

Başvuru, sınav açıldığında süresi içinde Banka Genel Ağ sitesi www.tcmb.gov.tr insan kaynakları sayfasından elektronik olarak yapılmaktadır.

 
Bankanızda görev almak istiyorum. Özgeçmişimi (CV) nasıl ulaştırabilirim?

Bankaya sınav açılmak suretiyle eleman alımı yapılmakta olup, sınav başvuruları, Banka Genel Ağ sitesi www.tcmb.gov.tr insan kaynakları sayfasında yayımlanan ilanda belirtilen süre içinde elektronik olarak yapılmaktadır. Özgeçmiş toplama yöntemiyle eleman alımı yapılmamaktadır.

 
Sınavlarla ilgili bilgilere ve sınav koşullarına nasıl ulaşabiliriz?

Sınavlarımız ve sınavlara katılacak adaylarda aranan koşullarla ilgili bilgilere Banka Genel Ağ sitesi (www.tcmb.gov.tr) insan kaynakları sayfasından ulaşabilirsiniz.

 
Sınavlar için yaş şartı aranmakta mıdır?

4 yıllık fakülte mezunları için yaş koşulu, sınav son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamaktır. Diğer alımlarda yaş koşulu yine sınav son başvuru tarihi itibarıyla 23 ila 30 yaş arasında değişmektedir.

 
Sınav başvuru koşulları arasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği’nin 10. maddesinin kapsamı nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği’nin 10. maddesi;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış veya tecil edilmiş olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı veya beden sakatlığı ile engeli bulunmamak,

e) Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak veya bu yükümlülüğün Bankada çalışarak yerine getirilmesine muvafakat edilmiş olmak,

f) Atanacağı görevin gerektirdiği özel koşulları taşımak,

g) Usul ve esasları Yönetim Komitesince belirlenecek yazılı ve/veya sözlü sınav-mülakatlarda başarı göstermek,

koşullarından oluşmaktadır.

 
Kamuda memur olarak görev yapmaktayım. Açtığınız sınavlara katılmak istiyorum. KPSS sınav sonucunu belgelemem gerekiyor mu?

Banka sınavlarına katılabilmek için sınav ilanında belirtilen tüm koşulların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucu da dahil taşınması gerekmektedir.

 
Açılacak sınavlar ile sınav tarihlerini nasıl öğrenebiliriz?

Eleman ihtiyacı olduğunda Banka Yönetim Komitesince alınan karar dikkate alınarak sınav açılmakta ve açılan sınavla ilgili ilanlar Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı en az bir gazete ile Banka Genel Ağ sitesi www.tcmb.gov.tr insan kaynakları sayfasından duyurulmaktadır.

 
Sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim?

Sınav sonuçları, Banka Genel Ağ sitesi (www.tcmb.gov.tr) insan kaynakları sayfasından T.C. Kimlik Numarası girilerek öğrenilebilmektedir.

 
Kamu Kurumlarından Merkez Bankasına geçiş yapılıyor mu?

Banka çalışanları 657 sayılı Kanun’a tabi bulunmamakta olup, Bankaya sınavla eleman alınmakta ve açılacak sınavlar ile adaylarda aranacak nitelikler Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı en az bir gazete ile Banka Genel Ağ sitesi (www.tcmb.gov.tr) insan kaynakları sayfasından ilan edilmektedir.

 
Özelleştirmeden dolayı havuza alınan personel Merkez Bankasına atanabiliyor mu?

Banka özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket olarak kurulduğundan ve çalışanları 657 Sayılı Kanun’a tabi bulunmadığından havuz personelinin Bankaya atanması mümkün bulunmamaktadır.

 
Uzman erbaşlıktan kendi isteğiyle ayrılanlara Merkez Bankasında görev veriliyor mu?

Banka çalışanları 657 sayılı Kanun’a tabi bulunmamakta olup, Bankaya sınavla eleman alınmakta ve açılacak sınavlar ile adaylarda aranacak nitelikler Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı en az bir gazete ile Banka Genel Ağ sitesi (www.tcmb.gov.tr) insan kaynakları sayfasından ilan edilmektedir.

 
Terör mağdurlarına Merkez Bankasında görev veriliyor mu?

Terörle Mücadele Kanunu’nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanun’a Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki 4131 Sayılı Kanun’un 3. maddesiyle getirilen düzenleme, 1211 sayılı Kanun’la kurulan ve özel hukuk tüzel kişisi olan Bankayı kapsamamaktadır.

 
Engelliler için sınav açılıyor mu?

Banka, özürlülerin devlet memurluğuna alınma şartları ile yapılacak yarışma sınavları hakkındaki yönetmeliğin kapsam başlığı altındaki 2. maddesinde belirtilen kurumlardan olmadığı gibi çalışanları da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi bulunmamaktadır.

 
Kimler Banka tanıtımı ve staj programına katılabilir ?

Banka tanıtımı ve staj programına, Türkiye’de ve yurt dışında örgün öğretim yapan üniversitelerin işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, iktisat, istatistik, maliye, işletme mühendisliği, bankacılık-finans, endüstri mühendisliği, ekonometri, muhasebe, çalışma ekonomisi, hukuk, uluslararası ilişkiler, uluslararası finans, uluslararası ticaret, matematik/matematik mühendisliği bölümünde okuyan ve 3. sınıftan 4. sınıfa geçen öğrenciler yaz döneminde, 4. sınıf öğrencileri ise kış döneminde katılabilir.

Zorunlu Staj Programına Türkiye’de örgün öğretim yapan üniversitelerin 3. sınıftan 4. sınıfa geçen bilgi ve belge yönetimi öğrencileri ile bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri yaz döneminde, 4. sınıf bilgi ve belge yönetimi bölümü öğrencileri ise kış döneminde katılabilir.

1. ve 2. sınıf öğrencileri, lisansüstü eğitim yapanlar, mezunlar, açık öğretim/uzaktan eğitim öğrencileri programa kabul edilmemektedirler.

 
Program süresi ne kadardır?

Banka tanıtımı ve staj programının (İsteğe Bağlı Staj) süresi 5 gündür.

Zorunlu Staj Programının süresi ise 4-6 haftadır.

 
Banka tanıtımı ve zorunlu staj programına nasıl ve ne zaman başvurabilirim?

Başvurular Genel Ağ üzerinden alınmaktadır. Telefon ile veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmez. 3. sınıftan 4. sınıfa geçen öğrenciler nisan ayı başında, 4. sınıf öğrencileri kasım ayı başında www.tcmb.gov.tr insan kaynakları sayfası Banka tanıtımı ve staj bölümünden başvuru yapabilirler.

 
Başvuruda aranan koşullar nelerdir?

Başvuru yapılabilmesi için adayın tüm dönemlerinin not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.

 
Değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Yerleştirme not ortalaması ve birim-tarih tercihleri esas alınarak sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

 
Yurt dışında okuyorum. Programa katılabilir miyim ?

Programa, Türkiye’de ve yurt dışında örgün eğitim yapan üniversite öğrencileri katılabilmektedir.

 
Hangi birimlerde programa katılabilirim ?

Öğrenciler, Bankanın İdare Merkezi birimlerinden Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar, Baş Hukuk Müşavirliği ve Hukuk İşleri, Bilişim Teknolojileri, Emisyon, İletişim ve Dış İlişkiler, Muhasebe, Piyasalar Genel Müdürlükleri ile Şubelerde programa katılabilir.

 
Programa kaç kere katılabilirim ?

Öğrenciler programa bir kez katılabilir.

 
Programa katılmaya hak kazandıktan sonra birim, şube veya dönem değişikliği yapabilir miyim ?

Banka tanıtımı ve zorunlu staj programına kabul edilen adaylar sonradan birim, şube ve tarih değişikliği yapamaz.

 
Programa katılanlara kalacak yer, maaş, yemek, servis olanağı sağlanmakta mıdır ?

Sadece Ankara’daki birimler ile İstanbul Şubemizde öğle yemeği verilmektedir. Kalacak yer, maaş, servis olanağı sağlanmamaktadır.

 
Programa katılmaya hak kazandığımı nasıl öğrenebilirim ?

Sonuçlar e-posta ile öğrencilere bildirilmektedir. Ayrıca www.tcmb.gov.tr insan kaynakları sayfası Banka tanıtımı ve staj bölümünden öğrenilebilir.

 
Programa katılmaya hak kazananların hangi belgeleri nereye teslim etmeleri gerekmektedir?

Programa katılmaya hak kazananların kendilerine bildirilen süre içinde;

- Okuldan onaylı Staj Başvuru Formu (programa katılamaya hak kazananlara tarafımızca gönderilir),

- Öğrenci belgesi,

- Not döküm belgesi (transkript),

- Adli sicil raporu (başvuru tarihinde 6 aydan eski tarihli olmayan),

- Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisini aşağıdaki adrese elden veya kargo ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Yavuz ANTEP

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Eğitim Merkezi

Bankalar Caddesi Yurt Sokak No: 4

06100 Ulus/ANKARA

 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40