Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.
 
Twitter Facebook Youtube Flickr RSS Feed
 
 

Çalışan Profili

Çalışan Profili
 

Banka çalışanlarının sayısı, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla İdare Merkezinde 2.486, Şubelerde ise 2.078 olmak üzere toplam 4.564'tür.

Banka, personel alımında adayların öğrenim düzeylerini gözetmektedir. Ayrıca, çalışanlarını daha sonra yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları ile desteklemektedir. Çalışanların 835'i önlisans, 1.756’sı lisans, 683’ü yüksek lisans ve 126’sı da doktora derecesine sahiptir.

31.12.2016


 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara
Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 5640