Bilgi Edinme

Bilgi Edinme

RİSK MERKEZİ HAKKINDA

Kredi ve kredi kartlarına ilişkin limit ve risk bilgileri, protestolu senet ve karşılıksız çekler ile negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin kayıtlar hakkındaki bilgi, düzeltme vb. talepler, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulan Risk Merkezi (TBB-RM) 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçtiğinden, bu tarihten itibaren Bankamızca karşılanmamaktadır. Bu itibarla TBB-RM'nin genel ağ sitesine başvurulması gerekmektedir.

 

Başvuru

 

Gerçek Kişiler: Online başvuru için tıklayınız... Başvuru formu metni için tıklayınız...
Tüzel Kişiler: Online başvuru için tıklayınız... Başvuru formu metni için tıklayınız...


Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24 NİSAN 2004'de yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

 


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40