Para Basma Yetkisi

Para Basma Yetkisi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 87. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu belirtilen para basma yetkisi ilk olarak, Merkez Bankasının kuruluşuna esas teşkil eden 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı Kanun ile Merkez Bankasına devredilmiştir. Anılan Kanunun 1. maddesinde, banknot ihracı imtiyazı, münhasıran Merkez Bankasına 30 yıl süre ile verilmiş ve bu sürenin dolmasına 5 yıl kala uzatılabileceği hükme bağlanmıştır. Daha sonra bu imtiyaz süresi 27 Nisan 1955 tarih ve 6544 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile 1999 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilindiği gibi, 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, bu yeni Kanun'da Merkez Bankasının banknot ihracına ilişkin imtiyaz süresi aynen korunmuştur.

Son olarak, 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nda değişiklik yapan 21 Nisan 1994 tarih ve 3985 sayılı Kanun ile Merkez Bankasının banknot ihracı yetkisine ilişkin süre sınırlaması tamamen kaldırılmıştır.


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40