Genel Bilgi

Genel Bilgi

Sahtecilik, özellikle madeni ve kağıt paraları taklit etmek veya değerini yükseltmek amacıyla gerçek paralar üzerinde değişiklik (tağyir) yapılması olarak tanımlanabilir.

19. yüzyılın ilk yarısında başlayan banknotlarda sahtecilik girişimleri, günümüzde teknolojik yenilikler sonucu gün geçtikçe artmakta ve çeşitlilik kazanmaktadır. Özellikle baskı ve renkli fotokopi makinaları ile tarayıcıların bu amaçla kullanımı, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sahtecilik olaylarının yaygınlaşmasında büyük bir etken olmaktadır.

Ülke ekonomileri için bir tehdit unsuru oluşturan banknot sahteciliğinde, polisiye önlemler kadar toplumun bilinçlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Sahtecilik konusunda toplumun gerekli duyarlılığı göstermesi, kalpazanların kısa sürede yakalanmasını sağlayacağı gibi, sahteciliğin ekonomide yaratacağı kayıpları önemli ölçüde sınırlayacaktır.

Ülkemizde her yıl bir çok kişi bilmeden aldıkları sahte banknot nedeniyle mağdur duruma düşmekte ve maddi kayba uğramaktadır. Bu nedenle sahteciliği önleyebilmek ve banknot sahteciliği ile etkin mücadele edebilmek amacıyla 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 73. maddesi ve 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 17. maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan "Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 9/8/2005 tarih ve 25901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında Bankamız bir yandan banknot sahteciliği konusunda resmi bilirkişi olarak belirlenmişken diğer yandan da temel amaçlarından biri olan Türk Lirasına olan güvenin devamlılığını sağlamakla görevlidir. Bu amacı yerine getirebilmek ve ülke genelindeki banknot sahteciliğini güncel olarak takip edebilmek maksadıyla Bankamız bünyesinde kurulan ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve 81 il merkezindeki birimlerinin ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinin de kullanımına açık bulunan "Sahte Banknot İzleme Sistemi" (SBİS) 1 Ocak 2006 tarihinde kullanıma açılmıştır. SBİS sayesinde kolluk kuvvetleri banknot sahteciliği olayları arasında bağlantılar kurarak banknot sahteciliği ile daha etkin mücadele edebilirken, Bankamız tarafından da banknot sahteciliğinin ülke ekonomisine verdiği zarar ile Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen TL banknotlar üzerindeki güvenlik özelliklerinin hangilerinin ne suretlerle ve hangi düzeyde sahteciliğinin yapıldığı güncel olarak takip edilebilmektedir. Elde edilen bilgi ve deneyimden daha sonra çıkarılacak yeni Emisyon Grubu banknotların güvenlik özelliklerinin belirlenmesinde de faydalanılmaktadır.


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40