Zorunlu Karşılığa Tabi Türk Lirası Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesapları

Zorunlu Karşılığa Tabi Türk Lirası Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesapları

Bankalar, 19.10.2005 tarih, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile değişik 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 40-II maddesine istinaden çıkarılan 2005/1 Sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğe göre belirlenen yükümlülükleri için Merkez Bankası nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedir.

Aşağıdaki tablolar, mevduat bankalarının, zorunlu karşılığa tabi yükümlülükleri arasında yer alan ve söz konusu tebliğe ilişkin uygulama talimatları eki cetveller ile Merkez Bankası'na gönderdikleri Türk Lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları (DTH) bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır.

Zorunlu karşılığa tabi mevduatlar; gerçek ve tüzel kişilerin mevduatı ile bankalararası mevduat (yurt içi bankalararası mevduat hariç) ve mevduat bankalarınca yurt dışı şubeleri adına Türkiye'den toplanan mevduatları içermektedir.


 

Zorunlu Karşılığa Tabi Türk Lirası Mevduat ve DTH'ların Vadelerine Göre Dağılımı

Metaveri

Veri

 

Zorunlu Karşılığa Tabi DTH'ların Döviz Cinslerine Göre Dağılımı

Metaveri

Veri


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40