2017 Güz Dönemi Gelişmeleri

2017 Güz Dönemi Gelişmeleri
 

YATIRIM EĞİLİMİ İSTATİSTİKLERİNİN AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Yatırım Eğilimi İstatistiklerinin üretilmesinde ağırlıklandırma aşamalı olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede, Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa uygulanmakta olan Yatırım Anketi’ne verilen yanıtlar, birinci aşamada iş yerlerinin bir önceki yıldaki ortalama üretimde çalışan sayılarıyla, ikinci aşamada üretim değerleriyle, son aşamada ise katma değer verileriyle ağırlıklandırılmakta ve ağırlıklar her yılın Bahar döneminde güncellenmektedir.

21 Kasım 2017 tarihinde yapılan duyuru çerçevesinde, 2017 yılı Güz döneminden itibaren ise ağırlıklandırmanın her aşamasında, anket kapsamındaki iş yerlerinin bir önceki yıldaki üretim değerleri kullanılmaya başlanmış ve ilgili seriler 2009 Bahar döneminden itibaren revize edilmiştir.TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40