Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

KISA VADELİ DIŞ BORÇ GELİŞMELERİ

ARALIK 2016

  • 2016 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2015 yıl sonuna göre % 3,8 oranında azalışla 98,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 11,1 oranında azalarak 57,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 9,1 oranında artarak 40,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre % 35,2 oranında azalarak 14,7 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 10,7 oranında azalarak 13,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Banka mevduatı, 2015 yıl sonuna göre 0,8 oranında azalarak 17,3 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2015 yıl sonuna göre % 26,6 oranında artarak 12,2 milyar ABD doları olmuştur.
  • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2015 yıl sonuna göre % 11,3 oranında artışla 32,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Borçlu bazında incelendiğinde, çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2015 yıl sonuna göre % 11,9 oranında artarak 16,3 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 6,3 oranında azalarak 81,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 7,8 oranında azalarak 47,4 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 3,7 oranında artarak 50,3 milyar milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonunda 1,9 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları da % 90,1 oranında azalışla 2016 Aralık sonu itibarıyla 184 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 215 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • 2016 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 51,7’si ABD doları, % 30,6’sı Euro, % 15’i TL ve % 2,7’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
  • 2016 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 159,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 18,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün % 16,2, Merkez Bankası’nın 0,5,  Özel Sektör’ün ise % 83,3 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40