Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

KISA VADELİ DIŞ BORÇ GELİŞMELERİ

OCAK 2017

  • 2017 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre % 1,9 oranında artışla 99,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 1,5 oranında artarak 58,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 2,3 oranında artarak 41,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre % 1,3 oranında artarak 14,9 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 0,5 oranında azalarak 13,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Banka mevduatı, 2016 yıl sonuna göre 4,3 oranında artarak 18 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 12,2 milyar ABD doları seviyesinde sabit kalmıştır.
  • Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre % 2,1 oranında artışla 33,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Borçlu bazında incelendiğinde, çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre % 0,3 oranında azalarak 16,2 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 2,3 oranında artarak 83,5 milyar ABD doları olmuştur.
  • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 2,5 oranında artarak 48,5 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 1,2 oranında artarak 50,8 milyar milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonunda 171 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları da % 60,8 oranında azalışla 2017 Ocak sonu itibarıyla 67 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 358 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • 2017 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 52,1’i ABD doları, % 30,5’i Euro, % 14,7’si TL ve % 2,7’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
  • 2017 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 161,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 19,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün % 15,9, Merkez Bankası’nın 0,5,  Özel Sektör’ün ise % 83,6 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40