Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

EYLÜL 2017

  • Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,6 milyar ABD doları artarak 214,4 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,6 milyar ABD doları artarak 17,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 228 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,4 milyar ABD doları artışla 29,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 876 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 150 milyon ABD doları azalışla 4,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 6,2 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 522 milyon ABD doları artışla 6,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 768 milyon ABD doları artışla 11,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,2 milyar ABD doları artışla 3,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 398 milyon ABD doları artarak 148,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,4 milyar ABD doları artarak 16,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 214,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,3'ünün ABD doları, %34,6’sının Euro, %4,3’ünün Türk lirası ve %1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 17,0 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %47,7’sinin ABD doları, %28,6’sının Euro, %23,4’ünün Türk lirası ve %0,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 214,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %51,2’sinin finansal kuruluşların, %48,8’inin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 17,0 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %79,2s'inin finansal kuruluşların, %20,8'inin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40