Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

ARALIK 2016(*)

  • Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 8,3 milyar ABD doları artarak 202,7 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 6,1 milyar ABD doları azalarak 14,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 803 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,1 milyar ABD doları artışla 24,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,4 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları artışla 4,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,6 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 4,5 milyar ABD doları azalışla 10,3 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 325 milyon ABD doları artışla 2,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 4,4 milyar ABD doları artarak 148,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 4,7 milyar ABD doları azalarak 14,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 202,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %61,2’sinin ABD doları, %32,7’sinin Euro, %4,2’sinin Türk lirası ve %1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 14,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da %47,9’unun ABD doları, %33,9’unun Euro, %18,0’ının Türk lirası ve %0,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 202,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %52,4’ünü finansal kuruluşların, %47,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 14,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %84,1’ini finansal kuruluşların, %15,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 65,8 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

 

(*) Yapılan yıl sonu çalışmaları çerçevesinde, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu stoku ile borçlu, alacaklı ve sektör dağılımlarında güncellemeler gerçekleştirilmiştir.


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40