Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

ŞUBAT 2017

  • Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 241 milyon ABD doları artarak 202,7 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 902 milyon ABD doları artarak 15,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 193 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 150 milyon ABD doları artışla 24,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 333 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 51 milyon ABD doları azalışla 4,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 592 milyon ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 499 milyon ABD doları artışla 10,8 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 486 milyon ABD doları artışla 2,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 31 milyon ABD doları azalarak 147,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 916 milyon ABD doları artarak 14,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 202,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %60,9’unun ABD doları, %33,0’ının Euro, %4,2’sinin Türk lirası ve %1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da %50,9’unun ABD doları, %31,2’sinin Euro, %17,7’sinin Türk lirası ve %0,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 202,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %52,0’ını finansal kuruluşların, %48,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 15,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %82,1’ini finansal kuruluşların, %17,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 66,0 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40