Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri

 

ULUSLARARASI REZERVLER VE DÖVİZ LİKİDİTESİ

 

ARALIK 2016

 

  • Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 7,2 azalarak 106,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,4 azalarak 90,6 milyar ABD dolarına ve altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6,8 oranında azalarak 14,1 milyar ABD dolarına düşmüştür.
  • Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 12,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 8,1 milyar ABD doları anapara, 3,9 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar ABD doları bir ay, 2,7 milyar ABD doları 2-3 ay ve 8,1 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.
  • Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 5,6 azalarak 54,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

 

.

 

 

 

 

 


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40