Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri

 

ULUSLARARASI REZERVLER VE DÖVİZ LİKİDİTESİ

 

MAYIS 2017

 

  • Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 105,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 86 milyar ABD dolarına çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,4 oranında artarak 18 milyar ABD dolarına yükselmiştir.
  • Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 14,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 10,2 milyar ABD doları anapara, 4,1 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,1 milyar ABD doları bir ay, 3,3 milyar ABD doları 2-3 ay ve 9,9 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.
  • Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 61,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40