Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU GELİŞMELERİ

ARALIK 2016

  • 2016 Aralık sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre % 2,1 oranında artışla 214,8 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 3,0 oranında azalışla 570,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2015 yıl sonunda –378,1 milyar ABD doları iken 2016 Aralık sonunda –356,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2015 yıl sonuna göre % 4 oranında azalışla 106,1 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 9,4 oranında artışla 69,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2015 yıl sonuna göre % 28,2 oranında artışla 29,8 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2016 Aralık sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2015 yıl sonuna göre % 11,4 oranında azalışla 133,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
  • 2016 Aralık sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 3,4 milyar ABD doları azalma göstermiştir. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2015 yıl sonuna göre % 11,7 oranında azalışla 35,5 milyar ABD doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 15,9 oranında azalışla 26,7 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 10 artışla 38,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 2,7 milyar ABD doları artış göstermiştir. 2016 Aralık sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2015 yıl sonuna göre % 38,4 oranında azalışla 0,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2015 yıl sonuna göre % 5,4 oranında azalışla 30,5 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı ise % 26,6 oranında artışla 12,2 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 4,2 oranında azalışla 89,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 4,6 oranında artışla 99,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40