Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.
 
Twitter Facebook Youtube Flickr Linkedin RSS Feed
 
 

Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistikleri

Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistikleri

Veri (Tablolar)

Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistikleri, Finansal Kiralama, Faktoring ve Tüketici Finansman Şirketleri, Aracı Kurumlar ve Para Piyasası Fonları dışında kalan Yatırım Fonlarından oluşan Finansal Aracılar ile Sigorta Şirketlerinin finansal ve finansal olmayan varlık ve yükümlülüklerinin sektörel dağılımlarını içermektedir.

Üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanan bu sektörel bilançolar yardımıyla uluslararası standartlarda karşılaştırılabilir, güvenilir, kaliteli istatistiklerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

Sorularınız ve geri bildirimleriniz için:

e-posta: parasal.veriler@tcmb.gov.tr

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Veri Yayımlama Takvimi

 
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara
Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 5640