Ödeme Sistemlerinde Merkez Bankalarının Rolü

Ödeme Sistemlerinde Merkez Bankalarının Rolü

Küresel finansal piyasalarda işlem hacminde görülen artış ile birlikte fon akımlarının hızlanması, ödeme sistemlerinin öneminin daha da artmasına yol açmıştır. Uluslararası standartlarla uyumlu, etkin ve güvenilir bir ödeme sistemi, ortaya çıkabilecek muhtemel riskleri en aza indirerek finansal sistemin sağlıklı işlemesini sağlamakta ve etkinliğini artırmaktadır. Bu durum uygulanacak para politikalarına ve genel olarak finansal istikrara katkı sağladığından, merkez bankaları ödeme sistemlerinin sorunsuz çalışması yönünde görevler üstlenmektedir. Merkez bankalarının bu kapsamda üstlendikleri temel rolleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkün bulunmaktadır:

Ödeme Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi

Merkez Bankaları genel olarak ülkelerindeki sistemik öneme sahip en kritik ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerini kendileri kurmakta ve işletmektedir.

Ödeme Sistemlerinin Gözetimi

Ödeme sistemlerinin gözetimi, ödeme sistemlerinin güvenli ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak üzere, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri alanında dikkat edilmesi gereken hususları, ilkeleri ve prensipleri belirlemek, mevcut ve planlanmış sistemlerdeki gelişmeleri takip etmek, bu sistemleri belirlenen hedefler doğrultusunda değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sistemlerde değişikliğe yol açmak suretiyle gerçekleştirilen bir merkez bankası işlevi olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, merkez bankaları kendi işletmedikleri ödeme sistemleri de dahil olmak üzere ülkedeki tüm ödeme sistemlerinin gözetimi faaliyetlerinde aktif rol almaktadır. 

Ödeme Sistemlerinin Düzenleyicisi

Merkez Bankaları ödeme sistemlerinin kesintisiz, güvenli, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Ödeme Sistemlerinin ve Katılımcılarının Son Borç Verme Mercii

Ödeme sistemlerinde bir katılımcının yaşadığı kısa süreli likidite sıkıntılarının daha ciddi sorunlara yol açmasını önlemek amacıyla merkez bankaları genellikle ödeme sistemlerine ve bu sistemlerin katılımcılarına çeşitli likidite imkanları sağlamaktadırlar (gün-içi likidite imkanı, geç likidite penceresi, gecelik borçlanma imkanı gibi).

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40