Temel Hususlar

Temel Hususlar

6493 sayılı ''Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun''a göre ödeme sistemi(menkul kıymet mutabakat sistemi), üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon(menkul kıymet) aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapı olarak tanımlanmaktadır.
Ödeme sistemleriyle ilgili başlıca kavramlar arasında takas ve mutabakat kavramları bulunmaktadır. 6493 sayılı Kanuna göre takas; sisteme gönderilen transfer emirlerinin aktarımı, bu emirlerin karşılıklı olarak iletilmesine ve mutabakat öncesi provizyon alındığı durumlarda provizyon alınmasına aracılık edilmesi ve bazı durumlarda bu emirlerin netleştirilmesi işlemlerini, mutabakat ise; iki ya da daha fazla taraf arasındaki fon ya da menkul kıymet aktarımından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini ifade etmektedir.
Ödeme sistemlerinin sorunsuz işleyişi finansal sistemin istikrarı, merkez bankalarının para politikası uygulamaları ve ekonominin gelişimi açısından kritik öneme sahiptir. Sistemden kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun finansal sistemin diğer bölümlerine yayılması ihtimali, ödeme sistemlerinin finansal istikrar açısından hayati önemini arttırmaktadır. Finansal istikrarın sağlanmasındaki ilgilerinden dolayı merkez bankalarının ödeme sistemlerinin işletilmesi, uluslararası kabul görmüş standartlara dayanılarak gözetiminin yürütülmesi ve bunlara ilişkin düzenlemeler yapılması konularında büyük rolü bulunmaktadır.

 

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Ödeme Sistemleri - Türkiye'de Ödeme Sistemleri Kitapçığı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40