Uluslararası İşbirliği

Uluslararası İşbirliği

Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (Committee on Payments and Market Infrastructures-CPMI, 1 Eylül 2014 tarihi öncesinde Committee on Payment and Settlement Systems-CPSS adıyla faaliyette bulunmaktaydı.), Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve SWIFT Gözetim Forumu gibi finansal piyasa altyapıları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili alanlarda çalışmalar yürüten uluslararası organizasyonlarla yakın işbirliği yapılmaktadır. Ayrıca ödeme sistemleri alanında diğer ülke merkez bankaları ile çeşitli eğitim ve teknik işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir.

CPMI (CPSS) ile Yürütülen Çalışmalar

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements-BIS) bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve merkez bankalarına gerek yurt içindeki gerek sınır ötesi ödeme ve mutabakat sistemleri gelişmelerini takip etme imkanı sağlayan bir forum olarak hizmet etmekte olan CPMI (CPSS), tüm dünyada ödeme sistemleri altyapısının güçlendirilmesi kapsamında ülkelerle işbirliği yaparak ödeme sistemleri altyapısına ilişkin geniş değerlendirmeler içeren ve "Kırmızı Kitap" olarak anılan raporlar (Redbook) hazırlamaktadır.

Merkez Bankası, CPSS (CPMI)’e 13 Kasım 2009 tarihinde üye olmuştur. CPSS (CPMI) ile ortaklaşa, 2 tanesi üyelik öncesi dönemde olmak üzere 2000, 2007 ve 2012 yıllarında  ülkemiz ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin tanımlayıcı nitelikte kırmızı kitaplar hazırlanmıştır. Üyelik sonrası dönemde, her yıl son beş yıla ilişkin istatistiksel kırmızı kitaplar hazırlanmaktadır. Banka, ayrıca CPMI (CPSS) tarafından yayımlanan raporların hazırlanmasına katkı sağlamakta ve Komite bünyesinde yer alan çalışma gruplarında da aktif rol almaktadır.

Ödeme Sistemleri Çalıştayı

Bu çalışmalara ek olarak, Merkez Bankası CPMI (CPSS) ile ortaklaşa Bölge Ülkeleri Ödeme Sistemleri Çalıştayı düzenlemektedir.  Çalıştayın amacı merkez bankaları için kendi ülkelerindeki ödeme sistemleri reform süreçleri, ödeme sistemleri alanında gerçekleşen değişikliklerin yönetilmesi ve bölgedeki gelişmelerin küresel eğilimlerle bağlantısı konularında görüş alışverişinde bulunabilecekleri bir platform sağlamaktır.

2001 senesinden bu yana yıllık olarak düzenlenmekte olan çalıştaya her yıl yaklaşık 20 kadar merkez bankası katılmaktadır.  Çalıştay katılımcısı ülkeleri içeren bölge, sınır komşularımızın yanı sıra Balkanlar, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'yı kapsamaktadır.

Eğitim ve Teknik İşbirliği Faaliyetleri

TCMB tarafından gerek İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi gerekse diğer ülkelerin merkez bankaları ile kurulan ikili ilişkiler çerçevesinde ödeme sistemleri alanında çeşitli eğitimler verilmekte ve teknik işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir.

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)

TCMB, İslam İşbirliği Teşkilatı ve ilgili alt organizasyonların bünyesinde ödeme sistemleri alanında yürütülen faaliyetlere katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda, OIC Ödeme Sistemleri Çalışma Grubunun başkanlığı görevi yürütülmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40