Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.
 
Twitter Facebook Youtube Flickr RSS Feed
 
 

Finansal İstikrar Raporu

Finansal İstikrar Raporu
 

Merkez Bankası, finansal sistemin kırılganlıklarını izlemekte, sistemde istikrarsızlık yaratabilecek riskleri makroekonomik açıdan değerlendirmekte ve bunların zamanında ve etkin yönetilebilmesi amacıyla görüş ve analizlerini yılda iki kez yayımladığı Finansal İstikrar Raporu yoluyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu Rapor’un yayımlanmasındaki temel amaç, tarafların bu konuda gerekli bilgilere ulaşmasının sağlanması ve bu yolla finansal istikrara katkıda bulunulmasıdır.

Finansal İstikrar Raporu dört temel bölümden oluşmaktadır:

 • Makroekonomik Görünüm
  • Uluslararası Gelişmeler
  • Yurt İçi Gelişmeler
 • Finans Dışı Kesim
  • Hanehalkı Gelişmeleri
  • Reel Sektör Gelişmeleri
 • Finansal Kesim
  • Kredi Riski
  • Likidite Riski
  • Faiz ve Kur Riski
  • Sermaye Yeterliliği ve Kârlılık
 • Özel Konular

2005 yılından itibaren yayımlanan tüm finansal istikrar raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Finansal İstikrar Raporları

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Çalışma Tebliğleri
Ekonomi Notları
Konferanslar


 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara
Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 5640