Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.
 
Twitter Facebook Youtube Flickr RSS Feed
 
 

Para Politikası Kurulu Kararları

Para Politikası Kurulu Kararları

Para Politikası Kurulu açıklamaları, para politikasın temel iletişim araçlarından biridir.

Para Politikası Kurulu, Başkan (Guvernör), Başkan (Guvernör) Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Kurul, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde aylık olarak toplanmaktadır. Toplantının hemen ardından Para Politikası Kurulu kararı ve kısa gerekçesi Merkez Bankası Genel Ağ sayfasında açıklanır. Kurul’un ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden beş iş günü içinde Genel Ağ sayfasında yayımlanır.

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Yıllık Para ve Kur Politikası Metinleri

 
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara
Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 5640