Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.
 
Twitter Facebook Youtube Flickr RSS Feed
 
 

DİBS Ödünç Piyasası

DİBS Ödünç Piyasası
 

Merkez Bankası bünyesinde kurulmuş olan DİBS Ödünç İşlemleri Piyasası, bankalararası DİBS piyasalarının derinleşmesi çerçevesinde piyasa yapıcılığı sisteminin bir destekleyici unsuru olmak kaydı ile bankacılık sisteminde atıl tutulan DİBS’lerin daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, DİBS fazlası olup bunu kısa dönemde plase etmek isteyen bankalar ile DİBS ihtiyacı bulunup bu ihtiyacını karşılamak isteyen piyasa yapıcısı bankaların birbirleriyle karşılaştırıldığı bir piyasadır.

Merkez Bankası DİBS Ödünç İşlemleri Piyasasında işlemlere taraf olmayıp, sadece aracı sıfatıyla bulunmaktadır. Söz konusu piyasada yapılan işlemler nedeniyle ortaya çıkan yükümlülüklerin ilgili taraflarca zamanında ve tam olarak yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkacak zarardan Merkez Bankası sorumlu tutulamamaktadır. Söz konusu yükümlülükler teminatlardan karşılanmaktadır.

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR


 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara
Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 5640