Reeskont ve Avans İşlemleri

Reeskont ve Avans İşlemleri

Merkez Bankası, muteber saydığı asgari üç imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dahilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve imzalardan biri yerine geçebilecek teminatlar ile diğer koşullar Bankaca tespit edilir. Bu madde gereğince verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri göz önünde tutulmak suretiyle Merkez Bankası tarafından belirlenir. Banka reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilir. 

 

Reeskont ve avans işlemleri, Merkez Bankası Kanunu’nun 45. maddeye göre düzenlenmiştir.

Aktif bir para politikası aracı olma özelliğini kaybeden Türk lirası reeskont kredileri uzun bir süreden beri kullandırılmamaktadır.

Merkez Bankası, Kanunuyla kendisine yetki verilen işlemler dışında avans veremez ve kredi açamaz, vereceği avans ve açacağı kredi teminatsız veya karşılıksız olamaz, her ne şekilde olursa olsun kefil olamaz ve doğrudan kendisi ile ilgili işlemler dışında teminat veremez.

Merkez Bankası, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarına avans veremez ve kredi açamaz, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın alamaz.

Reeskont ve Avans Faiz Oranları

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Para ve Kur Politikası

Temel Likidite ve Kur Politikalarına İlişkin Kararlar


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40