Stratejik Plan 2014-2018

Paylaş
Yazdır

Merkez Bankası kamusal, kurumsal ve küresel alanda yürüttüğü hizmetleri ne şekilde, hangi şartlar altında yaptığını ve gelecekte neler gerçekleştirmek istediğini açıklamak ve para politikasını yürütmenin yanı sıra diğer tüm işlevlerine hangi bakış açısıyla yöneldiğini göstermek amacıyla stratejik planlar hazırlamakta ve faaliyetlerini bu planlar dâhilinde yürütmektedir.

Vizyonumuz
Bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer almasını temin etmektir.

Misyonumuz
Para, kredi ve sermaye piyasaları başta olmak üzere ekonomideki tüm sektörlerin sağlıklı bir biçimde işlemesi amacıyla fiyat istikrarını temin edecek, finansal istikrarın sağlanmasına katkı yapacak politikaları oluşturmak ve uygulamak; döviz ve altın rezervlerini yönetmek; ülkenin banknot ihtiyacını karşılamak, dolaşımdaki banknotun sağlıklı ve güvenilir olmasında sürekliliği temin etmek; ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin gelişimine yön vermek, gözetimini gerçekleştirmek ve gerektiğinde sistem kurmak ve işletmek; uluslararası ilişkileri geliştirerek bölgesel ve küresel ölçekte etkililiği artırmak; hesap verme sorumluluğu taşıyan şeffaf bir kurum olarak yönetişim ilkeleri çerçevesinde çalışanlarına, paydaşlarına ve topluma değer katmaktır.

İlkelerimiz

  • Bağımsızlık
  • Şeffaflık ve Hesap Verme
  • Güvenilirlik
  • Kamu Yararı
  • Etkililik ve Etkinlik

 

Stratejik Plan 2014-2018