Yönetim Komitesi

Paylaş
Yazdır

Yönetim Komitesi, Başkan'ın başkanlığı altında dört Başkan Yardımcısından oluşur. Başkan Yardımcıları Başkan'ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile atanırlar. Başkan Yardımcıları bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler.Başkan'ın başkanlık edemediği hallerde, tayin edeceği Başkan Yardımcısı Yönetim Komitesine başkanlık eder.

Yönetim Komitesi,

a) Başkanca lüzum görülen hallerde, Banka Meclisi kararına bağlanacak hususları önceden inceleyerek, Banka Meclisine yapılacak teklifleri hazırlamak,

b) Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamak,

c) Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin kararına bırakılan hususlarda karar almak,

d) Banka işlemlerinde koordinasyonu sağlamak,

e) Atanmaları Banka Meclisince yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayin, aylıklarını tespit, işten çıkarma ve emeklilik gibi işlemleri yapmak,

ile görevlidir.

Üyeler

Murat Çetinkaya (Başkan)

Murat Uysal

Dr. Emrah Şener

Dr. Uğur Namık Küçük