Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu

Paylaş
Yazdır

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurtiçinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Ekim 2018

  • Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 9,1 milyar ABD doları azalarak 213,0 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,7 milyar ABD doları azalarak 15,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7,1 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar ABD doları azalışla 28,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 869 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 893 milyon ABD doları azalışla 3,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 10 milyon ABD doları artışla 7,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,7 milyar ABD doları azalışla 10,0 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 412 milyon ABD doları artışla 3,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4,7 milyar ABD doları azalarak 148,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,5 milyar ABD doları azalarak 14,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 213,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun  %59,9'unun ABD doları, %34,7’sinin Euro, %3,8’inin Türk lirası ve %1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %45,0’ının ABD doları, %33,8’inin Euro ve %21,1’inin Türk lirası ve %0,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 213,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %48,3’ünü finansal kuruluşların, %51,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 15,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %74,3’ünü finansal kuruluşların, %25,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 64,8 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Veri (Tablolar) - Ekim 2018

Metaveri

Revizyon Politikası