İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi

İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi

İKTİSADİ YÖNELİM İSTATİSTİKLERİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ İLE İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI İSTATİSTİKLERİNİN AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

17 Nisan 2017

“İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi” ile “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” istatistiklerinin üretilmesinde ağırlıklandırma aşamalı olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede, İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar, birinci aşamada işyerlerinin bir önceki yıldaki ortalama üretimde çalışan sayılarıyla, ikinci aşamada üretim değerleriyle, son aşamada ise katma değer verileriyle ağırlıklandırılmakta ve ağırlıklar her yılın Nisan ayında güncellenmektedir.

2017 yılı Nisan ayından itibaren ise ağırlıklandırmanın her aşamasında, anket kapsamındaki işyerlerinin bir önceki yıldaki üretim değerleri kullanılacak ve ilgili seriler 2007 Ocak ayından itibaren revize edilecektir. Revize edilen seriler ayrıca, “Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)”nde de yer alacaktır.

 

Aylık Gelişmeler

Veri (Tablolar)

İktisadi Yönelim Anketi, aldıkları kararlar ve uygulamaları ile ülke ekonomisine yön veren üst düzey yöneticilerin yakın geçmişe ilişkin değerlendirmeleri, mevcut duruma ilişkin görüşleri ve geleceğe yönelik beklentilerini alarak imalat sanayinin kısa dönemdeki eğilimlerini yansıtacak göstergeler üretmek amacıyla düzenlenmiş aylık eğilim anketidir. 1987 yılı Aralık ayından itibaren uygulanmaktadır.

Sorularınız ve geri bildirimleriniz için iletişim bilgilerimiz:

E-posta: iya at tcmb dot gov dot tr

İlgili Bağlantılar

Veri Yayımlama Takvimi

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40