Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporları

Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporları

Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu, fiyat istatistiklerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmasını izleyen iş günü içinde yayımlanmakta ve Merkez Bankasının bir önceki ayın enflasyon rakamlarına ilişkin görüşlerini ifade etmektedir. Rapor, resmi fiyat istatistiklerinin açıklanması ile Para Politikası Kurulu toplantısı arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporları


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40