Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

Paylaş
Yazdır

IMF tarafından yürütülmekte olan Özel Veri Yayınlama Standartları (Special Data Dissemination Standards – SDDS) çalışması çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, IMF'nin İşlevsel El Kitabı’nda (Operational Guidelines) belirtilen tanım, kapsam ve sınıflandırmalara bağlı olarak Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı verileri kullanılarak hazırlanmaktadır.

Bankamızca aylık bazda oluşturulan bu tablo, resmî döviz varlıkları ile döviz varlıklarından önce belirlenmiş (vadeye kalan süreleri de içerecek şekilde) ve şarta bağlı kısa vadeli net olası çekilişleri gösteren detaylı bilgileri kapsamaktadır.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri - Ocak 2019

  • Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 96,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 74,9 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,4 oranında artarak 20,4 milyar ABD doları olmuştur.

  • Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında azalarak 12,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 8,2 milyar ABD doları anapara, 4,3 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0,4 milyar ABD doları bir ay, 4,2 milyar ABD doları 2-3 ay ve 7,9 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.

  • Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 33,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Veri (Tablolar) - Ocak 2019

Metaveri

Revizyon Politikası