SSS
Sıkça Sorulan Sorular

Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi

Finansal İstikrar

TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezev Yönetimi

Emisyon

Kurumsal

Sermaye ve Hissedarlık Yapısı

Piyasalar

Bankacılık


Elektronik Fon Transfer sistemi nedir? Gelişmiş olmasının ekonomiye katkıları nelerdir?


Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sistemi nedir?


EFT-EMKT Sisteminde ödemeler nasıl gerçekleşmektedir?


Karşılıksız çeklere ilişkin yasak süresi nedir?


Merkez Bankası nezdindeki kayıtlar nedeniyle bankaların ferdi kredi / kredi kartı vermemesi durumunda ne yapılması gerekmektedir?


Yasal Faiz Oranı nedir?


Merkez Bankasının, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'da yer alan kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamakta, konunun Merkez Bankasıyla bağlantısı, 3095 sayılı Kanunun Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarına yaptığı atıftan kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, 3095 sayılı Kanunun 1. maddesinde yapılan değişiklikle Merkez Bankası reeskont faiz oranlarına yapılan atıf 1 Mayıs 2005 tarihi itibarıyla kaldırılmış olup, kanuni faiz oranı 1 Mayıs 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık yüzde 12 olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulunun 19 Aralık 2005 tarih ve 2005/9831 sayılı Kararıyla kanuni faiz oranı 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 9'a indirilmiştir. Güncel yasal faiz oranına, T.C. Maliye Bakanlığı'na ait internet sitesi "www.muhasebat.gov.tr" adresi "Mevzuat-Tebliğ-Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği" bölümünde yer alan "Tablo V-Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları"ndan ulaşılması mümkündür. 3095 sayılı Kanunun 2. maddesinin ikinci fıkrası ile Merkez Bankası avans faiz oranlarına yapılan atıf ise halen yürürlüktedir. 3095 sayılı Kanun ve konuyu düzenleyen ilgili Kanun maddelerinin uygulaması ise T.C. Adalet Bakanlığı'nın görev alanına girmektedir. Merkez Bankasınca vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanan yıllık iskonto oranları ile avans işlemlerinde uygulanan yıllık faiz oranlarına Merkez Bankası internet sitesi "www.tcmb.gov.tr" adresi "Hızlı Erişim" bölümünde yer alan "Reeskont ve Avans Faiz Oranları"ndan ulaşılabilmektedir.


Merkez Bankasının yayımladığı para ve banka istatistikleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı istatistikler arasındaki fark nereden kaynaklanmaktadır?


Bankalarca mevduat hesaplarına uygulanan hesap işletim ücretleri, havale işlemlerinden alınan ücret, masraf ve komisyonlar, çek tahsil ücretleri, ferdi kredi kartı yıllık üyelik ve kullanım ücretleri ve bunlara benzer ücret, masraf ve komisyon oranları ve tutarları Merkez Bankası tarafından mı belirlenmektedir?


Zamanaşımı nedeniyle bankalarca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nun hesaplarına devredilen tutarlar için nereye başvurulmalıdır?


IBAN Nedir? Ülkemizde kullanılması zorunlu mudur?


Mevduat faiz oranlarına nasıl ulaşabilirim?


Yabancı para cinsinden (döviz) borçları ödemelerinin gecikmesi halinde uygulanacak faiz oranlarına nasıl ulaşabilirim?


Kredi faiz oranlarına nasıl ulaşabilirim?


Kredi Kartı Kanunu çerçevesinde Merkez Bankası'nın görevi nedir?


Bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanacağı bildirilen en yüksek akdi faiz ve gecikme faiz oranlarına nasıl ulaşabilirim?

Kurum, Kuruluş ve Avrupa Birliği ile İlişkiler

Diğer