Firmanın Sektör İçindeki Yeri Dosyası Talebi

Paylaş
Yazdır

Firmanın Sektör İçindeki Yeri dosyasını edinmek için, firma bilgilerinin gizliliği ilkesi gereği Beyanname/Taahhütname'nin imzalanarak, noter onaylı imza sirküleri ile birlikte posta aracılığıyla tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Veri tabanında yer almayan ancak Firmanın Sektör İçindeki Yeri Dosyası'ndan yararlanmak isteyen firmalar aşağıdaki formları kullanarak son üç yıla ait mali tablo ve kimlik bilgilerini göndermek suretiyle, içinde bulunulan yıla ait çalışmanın sonlandırılmasını takiben, bu çalışmadan yararlanabilirler.

Reel sektördeki gelişmelerin takip edilmesine ışık tutan Sektör Bilançoları çalışmalarının daha sağlıklı, güvenilir ve kısa zamanda tamamlanabilmesi tamamen siz katılımcı firmaların işbirliği ve desteği ile mümkün olmaktadır. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

ÖRNEK - Firmanın Sektör İçindeki Yeri Dosyası

 

Yıllık Firma Bilgileri 2016

Yıllık Firma Bilgileri 2015

Yıllık Firma Bilgileri 2014