Hanehalkı Finansman ve Tüketim Araştırması

Paylaş
Yazdır

Hanehalkı Finansman ve Tüketim Araştırması (HAFTA) nedir?

Hanehalkı Finansman ve Tüketim Araştırması,  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Avrupa Merkez Bankası (ECB) koordinatörlüğünde Avrupa Birliği’ne (AB) üye 23 ülke için gerçekleştirilen “Household Finance and Consumption Survey” araştırması ile uyumlu olarak hayata geçirilen bir projedir.  

HAFTA ile hangi veriler toplanacak?

Temelleri 2017 yılında atılan ve 2018 yılında ihale süreci tamamlanan HAFTA projesi AB Katılım Öncesi Ortaklık Fonları (IPA-II) kapsamında yürütülmektedir. Araştırmada yer alan soruların ana çerçevesi ECB koordinatörlüğünde gerçekleştirilen anketten alınmıştır. HAFTA projesi ile hanehalkı varlıkları ve yükümlülükleri ile emeklilik, gelir, tüketim, tasarruf ve demografik niteliklerine dair detaylı verilerin toplanması hedeflenmektedir. Anketin alan uygulaması 2019 son çeyreğinde Türkiye genelinde yapılacaktır. 

HAFTA ile toplanan veriler ne için kullanılacak, kimlerle paylaşılacak?

Araştırma amacıyla toplanan bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile garanti altına alınmaktadır. Derlenen bilgiler yalnızca ekonomi politikalarına katkı sağlayacak istatistikler üretmek için kullanılacaktır. Hanelerin adresleri ve kişisel bilgileri kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve hiçbir koşulda ticari amaçla kullanılmayacaktır.

Parasal aktarım mekanizmasının nasıl işlediğini ve makroekonomik düzeydeki şokların finansal sistem üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek için hanehalkı düzeyinde verilere ihtiyaç duyulmaktadır. HAFTA çalışması ile elde edilecek olan mikro veriler bu konudaki veri açığını kapatmaya yardımcı olacaktır.