Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu (2019-02)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2019-02

18 Ocak 2019

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

Banka Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapılmıştır.

Ayrıca, kâr payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

İletişim 

Ayrıntılı bilgi için basin@tcmb.gov.tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu (2019-02)