Banknot Matbaası

Paylaş
Yazdır

Türkiye'de para basma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Meclis, banknot basma ve ihraç imtiyazını tek elden ve süresiz olarak Merkez Bankasına devretmiştir. Banknotlar, Merkez Bankası bünyesinde bulunan ve 1955 yılında kurulan Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmakta ve basılmaktadır. Merkez Bankası kendi banknot matbaası bulunan dünyadaki sayılı merkez bankalarındandır.

Görevleri

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü,

 • Türk lirası ve bedeli karşılığında yabancı devlet banknotları, DİBS, hisse senedi ve tahvil, milli piyango bileti ve vize etiketi gibi kıymetli evrakı üretmek,
 • Banknot ve kıymetli evrak üretimi ile bağlantılı matbu evrakı üretmek veya temin etmek,
 • Birimde bulunan cihaz, makine, donanım ve sistemlerin sürekli çalışır durumda olmaları amacıyla bakım onarım ve işletme faaliyetini yürütmek, gerekli durumlarda atölyelerde özel imalat yapmak, bina ve tesisatın teknik gereksinimlerini karşılamak,
 • Personelin özlük, disiplin ve eğitim konularını takip etmek, personel kadrosunun belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, güvenlik hizmetlerini yerine getirmek, gıda ve diğer destek hizmetlerini yürütmek,
 • İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımı ile satımını yapmak, Birimin sosyal işler, muhasebe, mensup ödeme sistemi ve EFT işlemlerini yürütmek, bilgi işlem ve vezne hizmeti vermek,
 • Siparişlerin zamanında karşılanması için gerekli çalışmaları yürütmek ve bu amaçla ilgili birimlerle iş birliği yapmak,
 • Sahteliğinden şüphe edilen Türk lirası ve yabancı devlet banknotları ile Banka üretimi kıymetli evrakla ilgili incelemeler yapmak, sahtecilik ile etkin mücadele kapsamında gerekli faaliyette bulunmak,
 • Kalite Yönetim Sistemini işletmek ve sürekliliğini sağlamak,
 • Faaliyet alanı ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeyi izlemek ve uygulamak,
 • Banknot ve kıymetli evrak üretiminde ve üretim teknolojisinde yenilik yapmak, üretimde kullanılan nitelikli ham maddelerin yurt içinde yapılabilirliğini araştırmak, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için deney düzenek oluşturmak, prototip makina ve sistem imalatı yapmak,
 • Birimin çalışma ve uygulama esaslarını düzenlemek ve yürütmek,

ile görevlidir. 

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü yedi Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:

Banknot Üretim Müdürlüğü

Banknot Sonuçlandırma ve Diğer Ürünler Üretim Müdürlüğü

Bakım, Onarım ve İşletme Müdürlüğü

İdari İşler Müdürlüğü

Mali İşler Müdürlüğü

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Sahteciliği İzleme ve Analiz Müdürlüğü