İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi

Paylaş
Yazdır

İktisadi Yönelim İstatistikleri ile imalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin üst düzey yöneticilerinin, yakın geçmiş ve mevcut durum hakkındaki değerlendirmeleri ile geleceğe yönelik beklentilerinin izlenerek, imalat sanayinin kısa dönemdeki eğilimlerini yansıtacak göstergelerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

Aylık Gelişmeler - Şubat 2018

Veri (Tablolar) - Şubat 2018

Metaveri

Uygulama Değişiklikleri

Anket Soru Formları (Aylık ve Üç Aylık)