Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF'nin 2009 yılında yayımladığı yukarda sözü edilen el kitabı  temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri - Nisan 2018

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 1.706 milyon ABD doları artarak 5.426 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57.073 milyon ABD doları olmuştur.
 • Söz konusu gelişmede, hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 375 milyon ABD doları artarak 1.474  milyon ABD doları olarak gerçekleşmesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1.817 milyon ABD doları artarak 5.462 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığının 279 milyon ABD doları artarak 1.489 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 366 milyon ABD doları tutarında artarak 1.122 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 269 milyon ABD doları artarak 1.423 milyon ABD doları olmuştur.
   

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 138 milyon ABD doları artarak 703 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede net varlık ediniminin 243 milyon ABD doları azalarak 160 milyon ABD dolarına ve net yükümlülük oluşumunun da 105 milyon ABD doları azalarak 863 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.
 • Portföy yatırımları 502 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir.
 • Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 414 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 456 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
 • Ayrıca, yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 339 milyon ABD doları, 250 milyon ABD doları ve 716 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlarda 7.726 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.893 milyon ABD doları net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 2.017 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.668 milyon ABD doları ve 864 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ise 165 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ayda 2.761 milyon ABD doları rezerv artışı gözlenmiştir.

Veri (Tablolar) - Nisan 2018

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı'na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama