Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF'nin 2009 yılında yayımladığı yukarda sözü edilen el kitabı  temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri - Şubat 2018

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1.586 milyon ABD doları artarak 4.152 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 53.346 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu ayda, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.954 milyon ABD doları artarak 4.442 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 364 milyon ABD doları artarak 846 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 266 milyon ABD doları tutarında artarak 835 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 164 milyon ABD doları azalarak 493 milyon ABD doları olmuştur.
 • İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 134 milyon ABD doları azalarak 14 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlar 268 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir. Bu gelişmede, yurtiçi yerleşiklerin yurtdışında yaptığı doğrudan yatırımların bir önceki yılın aynı ayına göre net bazda 592 milyon ABD doları artarak 779 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
 • Portföy yatırımları 297 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 348 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 180 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 511 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlarda 3.080 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 141 milyon ABD doları net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 458 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 598 milyon ABD doları, 141 milyon ABD doları ve 1.888 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ayda 263 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.

 

Veri (Tablolar) - Şubat 2018

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı'na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama