Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Paylaş
Yazdır

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve aylık olarak yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye'nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye'nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri -Şubat 2018

  • 2018 Şubat sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre % 2,4 oranında artışla 233,6 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 2,9 oranında artışla 702,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda –454,5 milyar ABD doları iken 2018 Şubat sonunda –468,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre % 6,3 oranında artışla 114,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 3,1 oranında azalışla 74,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre % 4,8 oranında azalışla 33,3 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre % 0,1 oranında artışla 181,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
  • Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre % 5 oranında artarak 186,2 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre % 5 oranında artışla 54,6  milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 4,4 oranında artışla 32,3 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 5,7 artışla 46,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre % 3,3 oranında artarak 334,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre % 3,9 oranında artışla 37,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 13,7 oranında artarak 14,9 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 1 oranında artışla 94,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 4,4 oranında artışla 112,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

Veri (Tablolar) - Şubat 2018

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar