Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

Paylaş
Yazdır

IMF tarafından yürütülmekte olan Özel Veri Yayınlama Standartları (Special Data Dissemination Standards – SDDS) çalışması çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, IMF'nin İşlevsel El Kitabı’nda (Operational Guidelines) belirtilen tanım, kapsam ve sınıflandırmalara bağlı olarak Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanmaktadır.

Aylık bazda oluşturulan bu tablo, resmî döviz varlıkları ile döviz varlıklarından önce belirlenmiş (vadeye kalan süreleri de içerecek şekilde) ve şarta bağlı kısa vadeli net olası çekilişleri gösteren detaylı bilgileri kapsamaktadır.

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri - Aralık 2017

  • Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6,4 azalarak 107,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 9,1 azalarak 82,6 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,8 oranında artarak 23,5 milyar ABD doları olmuştur.
  • Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında azalarak 11,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 7,6 milyar ABD doları anapara, 4,1 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,0 milyar ABD doları bir ay, 2,7 milyar ABD doları 2-3 ay ve 8,0 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.
  • Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7,2 azalarak 61,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Veri (Tablolar) - Aralık 2017

Metaveri

Revizyon Politikası