Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

Aylık periyotlarla yayınlanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, temel olarak şu kaynaklardan derlenir:

 • Bankaların aylık döviz vaziyeti stokları
 • Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi veri tabanı
 • Ticari kredilere ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ithalat verileri 
 • Merkez Bankası aylık döviz vaziyeti kaynakları

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri - Aralık 2017

 

 • Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre % 16 oranında artışla 117,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 8,5 oranında artarak 66 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 27,2 oranında artarak 51,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
 • Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre % 12,1 oranında artarak 16,5 milyar ABD doları seviyesinde gercekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı  % 17,5 oranında artarak 19,6 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 2,8 oranında azalarak 16,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 7,9 oranında artarak 13,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre % 24 oranında artışla 40,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre % 11,5 oranında artarak 22 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 17,1 oranında artarak 95,6 milyar ABD doları olmuştur.
 • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 7,9 oranında artarak 51,1 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 20,7 oranında artarak 64,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonunda 171 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 41,5 oranında azalışla 2017 Aralık sonu itibarıyla 100 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1.631 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • 2017 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 51,4’ü ABD doları, % 31’i Euro, % 14,8’i TL ve % 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
 •  2017 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 20,7 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 16,5, Merkez Bankası’nın % 0,4,  özel sektörün ise % 83,1 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.
 • “Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, kısa vadeli dış borç istatistikleri bankaların “Döviz Tevdiat Hesabı” ile “TL Cinsinden Mevduat” yükümlülükleri kalemlerinde 2011 yılından itibaren güncelleme yapılmıştır.

Veri (Tablolar) - Aralık 2017

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar