EVDS Gizlilik Politikası

Paylaş
Yazdır

EVDS Gizlilik Politikası

https://www.evds2.tcmb.gov.tr/ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’nın resmi ekonomik ve finansal veri dağıtım platformudur ve ücretsizdir.

https://www.evds2.tcmb.gov.tr/ platformlarında tutulan bilgilerin korunması ve muhafazasında kullanılacak olan gizlilik ilkelerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Gizlilik ilkeleri; tarafımıza Web sitesi / Uygulama aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerle ilgili olarak, üye kullanıcı ve şirket ilişkilerini düzenleyecek ve bilgilerin kullanım şartlarını tespit edecektir.

Kullanıcıların, https://www.evds2.tcmb.gov.tr/ platformlarını kullanmaya başlaması, gizlilik ilkelerini kabul ettiğini göstermektedir.

Gizlilik ilkeleri olarak tarafınıza sunulan şartları kabul etmiyorsanız, https://www.evds2.tcmb.gov.tr platformlarına üyelik için başvurulan kanallardan başvuru yapmayınız, https://www.evds2.tcmb.gov.tr kanallarında yer alan kişisel bilgilerinizin temini için hazırlanan alanları doldurmayınız.  Üyeliğinizin başlatılması için gerekli bilgilerin https://www.evds2.tcmb.gov.tr platformlarında belirtilmemiş olması durumunda ise  üyemiz olamayacağınızı üzülerek bildiririz.

EVDS platformlarından, https://www.evds2.tcmb.gov.tr web sitemizin başka siteler ile link bağlantıları bulunduğunu ve bahsi geçen gizlilik ilkelerinin sadece https://www.evds2.tcmb.gov.tr adresli web sitemizde uygulanacağını, link bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz. Kişisel Bilgiler TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI üyelik esnasında Ad-Soyad, e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinizi talep etmektedir. Anılan bilgilerin temini için hazırlanan sahalara girilen bilgilerin doğru ve güncel bilgiler olduğunu farz ederek kaydınız gerçeklestirilmektedir. Şirketimiz, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alabilmek için her türlü araştırma ve sorgulama hakkımızı saklı tutmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI üye kullanıcılarına periyodik olarak duyurulmasını uygun gördüğü; esaslı hizmet değişikliklerini, yeni getirilen özellikleri, teknik konularda gerçekleştirilen yenilikler ve düzeltmeler ile ürün ve hizmetlerindeki diğer bilgileri gönderecektir. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI size iletilmesini arzu etmediğiniz bilgilerin gönderimini durdurucaktır. Üye Kullanıcının Hakları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Üye Kullanıcı; a) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve ilgili kuruluşlara bildirilmesini isteme, e) Kanunda belirlenmiş şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Üye Kullanıcıya, işbu Gizlilik İlkelerine ve Kullanım Koşullarına verdiği onay kapsamında hizmet sunar. Kullanıcının söz konusu onayları vermekten imtina etmesi halinde, şirket sitesinde sayılı hizmetlerin bazılarını veya hiçbirini sunamamak durumunda kalabilir ve bu itibarla Kullanıcıyı üyelikten çıkarabilir. Bu kapsamda Kullanıcı, herhangi bir nam altında ödeme/tazminat vs. talep edemeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Diğer Kayıtlar Hesap hareketleriniz ve yapılan arama sorgularına ilişkin bilgiler elektronik ortamda kaydedilmektedir. Ayrıca size sağladığımız hizmetleri geliştirmek amacı ile kayıtlarınızda gerçeklesen her türlü hareket tarafımızca görüntülenmekte ve
izlenmektedir.

Çağrı merkezimiz ile yapacağınız görüşmeler aldığınız hizmetle ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü sağlayabilmek amacı ile kaydedilebilir, bu kayıtlar münhasıran şirketimiz eğitimlerinde kullanılabilecektir. 

Bilgilerin Saklanması ve Muhafazası TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI kişisel bilgilerinizi itina ile koruyacaktır. Kişisel bilgiler, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam datası içinde muhafaza edilecektir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler, https://www.evds2.tcmb.gov.tr dışında ancak https://www.evds2.tcmb.gov.tr'un yasal ve sözleşmesel yükümlülükler sıfatı ile bağlı bulunduğu kuruluşlar, iştirakleri, grup şirketleri ve Https://www.evds2.tcmb.gov.tr'un anlaşmalı iş ortakları ile paylaşılabilir. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI kişisel bilgilerinizi aşağıdaki gereklilikler olmadıkça ifşa etmeyeceğini taahhüt eder; Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi merciilerin taleplerini yerine getirmek amacı ile kullanımı, Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması talebi, Üye kullanıcıların menfaatlerini korumak amacı ile kullanımı. Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, hesabınızın kullanıma açık olduğu ve üyeliğinizin geçerli olduğu süre için korunacaktır.

Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi elinde olmayan sebepler nedeni ile kaybetmekten ve yetkisiz kişilerin erişiminden, kullanımından, bu kişilerin bilgiler üzerinde değişiklik yapmasından veya bu kişilerin açıklamasından korumak için tasarlanmış uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri almıştır. Ancak bu önlemlere rağmen internet açık bir sistemdir ve şirketimiz yetkisi olmayan üçüncü kişilerin şirketimizin almış olduğu teknik önlemleri aşamayacağı ve kullanıcı bilgilerinin uygun olmayan amaçlar doğrultusunda kullanılmayacağını taahhüt etmemektedir. Şirketimiz tarafından gizli bilgi sayılmayan ve işbu Gizlilik İlkeleri ile tesis edilen gizlilik kapsamı haricinde tutulan haller şunlardır: İşbu İnternet Sitesine kayıttan evvel şirketimiz tarafından bilinen ve
şirketimizin Kullanıcılardan edinmediği veya öğrenmediği bilgiler, Açıklandığı esnada kamuya mal olmuş bilgiler, Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

Kişisel Bilgilerin Güncellenmesi Kişisel bilgilerinizi; +90 (312) 507 77 00 numaralı EVDS Müşteri Hizmetleri'nden veya EVDS uygulamasına üye girişi sonrasında "Ayarlar" menüsünde yer alan "Profil Bilgilerim" sayfasından güncelleyebilirsiniz.

Uyarılarınız Yukarıda izah edilen ve kişisel bilgi sahalarını doldurarak kabul etmiş olduğunuz gizlilik ilkelerine aykırı bir davranış olduğunu düşündüğünüz vakit, lütfen ihlali +90 (312) 507 77 00 numaralı EVDS Müşteri Hizmetleri'ne veya https://www.evds2.tcmb.gov.tr web adresinin İletişim alanından bildiriniz. Uyarınız şirketimiz tarafından hassasiyetle incelenecek ve giderilmeye çalışılacaktır.

İşbu gizlilik bildirgesi https://www.evds2.tcmb.gov.tr platformları için tesis edilmiştir. Gizlilik İlkeleri Değişiklikleri TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Gizlilik İlkelerini, güncellemek suretiyle her an değiştirebilme hakkını saklı tutar. Gizlilik İlkelerini gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Gizlilik İlkelerine ilişkin sorularınız olduğunda aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

GELİŞTİRİCİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

EVDS mobil uygulaması ile ilgili sorularınızı (312) 507 77 00 numaralı EVDS Müşteri Hizmetleri'nden, https://www.evds2.tcmb.gov.tr web adresinin İletişim alanından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara posta adresinden veya yeniEVDS@tcmb.gov.tr e-posta adresinden tarafımıza iletebilirsiniz.

ÇEREZ BİLGİLENDİRME

Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, ve Fonksiyonel Çerezler. EVDS kendi web sitelerinde altta tanımlanan tüm çerez tiplerini kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının EVDS web sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan kalıcı çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Oturum çerezleri: 

Bu tür çerezler EVDS sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Web sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, web sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. 

Performans Çerezleri: 

Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının web sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, web sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

Fonksiyonel Çerezler:

Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş web özellikleri sağlanır. 

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

Copyright @ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Tüm Hakları Saklıdır.