Uluslararası İlişkiler

Paylaş
Yazdır

Uluslararası kuruluşlar ve dünyadaki merkez bankaları ile ilişkiler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için büyük ve artan bir öneme sahiptir. 

Merkez Bankası; tüm uluslararası kuruluşlar ve platformlarda yaşanan yeniliklerin yanında, dünyadaki ekonomik ve siyasi konjonktürü de yakından takip etmektedir.

Merkez Bankasının yurt dışı faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, yurt dışı temsilcilikler kurulabilmekte veya temsilciler görevlendirilmektedir. Halihazırda Merkez Bankasının New York, Londra, Frankfurt, Tokyo, Doha, Kuala Lumpur, Pekin ve Washington'da Temsilcilikleri bulunmaktadır.