Hazine İşlemleri

Paylaş
Yazdır

Hazine işlemlerinin genel çerçevesi, Merkez Bankası Kanunu ile belirlenmiştir. Buna göre Banka, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin mali ve ekonomik müşavirliğini üstlenir. 

1. Mali ve Ekonomik Müşavirlik:

Merkez Bankası, Hükûmetin mali ve ekonomik istişare organıdır. Bu sıfatla Banka, para ve kredi politikası konusunda Hükûmetin incelemesi gereken hususlar hakkında mütalaa (ayrıntılı yorum) beyan eder.

2.  Mali Ajanlık:

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası mali ve ekonomik ilişkilerinde; Merkez Bankasına, Hükûmetin mali ajanlığı görevi verilebilir.

Mali ajanlık sıfatıyla Merkez Bankası, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir ve bu statüyle yapılan işlemlerde  üçüncü şahıslardan sorumluluk alamaz. 
  • Her türlü devlet iç borçlanma senetlerinin mali servisi 
  • Özel kanunlara veya bunlara dayanan kararlara göre kambiyo denetlemesi 
  • Dış ticaret rejimi tatbikatı 

3. Haznedarlık

Devletin gerek yurt içi gerekse de yurt dışı tahsilat ve ödemeleri ve bütün Hazine işlemlerini ve her türlü para nakil ve havale işlemlerini gerçekleştirir.

Hazine İhale İşlemleri

Merkez Bankası; Merkez Bankası Kanunu ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, mali ajan sıfatıyla Hazinenin adına, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalelerini fiilen gerçekleştirir.

Hazine ihale işlemleri, genel olarak pazartesi ve/veya salı günleri düzenlenir. İhalelerin hangi haftalarda gerçekleşeceği bilgisi; Hazinenin ay sonlarında, gelecek 3 aya ilişkin olarak yayınladığı "İç Borçlanma Stratejisi" dokümanında yer alır. 

Hazine İhalelerine ilişkin detay bilgiler ise, en az bir iş günü öncesinden Hazine tarafından kamuoyuna duyurulur ve  Hazine ve Maliye Bakanlığının İnternet sitesinde yayınlanır.

 

İlgili Bilgi ve Veriler

İhale Yöntemi ile Satılan Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri

Devlet İç Borçlanma Senetleri Değişim İhaleleri

Devlet İç Borçlanma Senetleri Geri Alım İhaleleri

Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarının Gösterge Niteliğindeki Günlük Değerleri