KVK Aydınlatma Metni

Paylaş
Yazdır

Sayın Ziyaretçimiz,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi (Banka), veri sorumlusu sıfatıyla, Banka faaliyetlerinin ve politikalarının yürütülebilmesi; kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması; risk yönetiminin gerçekleştirilmesi; iş sürekliliğinin sağlanması; sözleşme ilişkilerinin, hukuki süreçlerin ve diğer resmi kurumlarla iletişimin sağlanması amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir.

Bankamız ile paylaşmış olduğunuz ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, ikametgah adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel verileriniz, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak veri kayıt sistemine işlenmektedir.

Güvenlik ve hizmet kalitesinin ölçülmesi amacıyla, hizmet binalarının ana girişleri ve güvenliğe ilişkin diğer alanlar Kapalı Devre Televizyon Sistemleri ile eş zamanlı izlenerek görüntüler kaydedilmektedir. Banka ile telefon üzerinden iletişim kurulduğunda ses kaydı alınmaktadır. 

Banka, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanuna uygun olarak işlenmesini, saklanmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Kişisel verileriniz yasal düzenlemeler uyarınca belirli bir süre boyunca saklanmaktadır. Bu süre zarfında sadece ilgili mevzuatında belirlenmiş durumlarla ve içerikle sınırlı olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Bankamıza başvurarak kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde sayılan taleplerde bulunabilirsiniz.

Bu taleplerinize yönelik başvurularınızı, Bankamızın “Hacı Bayram Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:10 06050 Ulus-Altındağ/Ankara” adresine yazılı olarak veya  elektronik posta adresini ya da  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle kimliğinizi doğrulayan belgelerle birlikte iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.