Rezerv Yönetimi

Paylaş
Yazdır

Uluslararası rezervler; ülkelerin para otoriteleri tarafından kontrol edilen, kullanıma hazır, birbirlerine çevrilebilme özelliği bulunan ve uluslararası ödeme aracı olarak kabul edilen varlıklardır.

Uluslararası rezerv olarak sayılan varlıklar şunlardır:

 • Konvertibl (birbirlerine dönüştürülebilir) döviz varlıkları (euro, ABD doları, İngiliz sterlini vb.)
 • Uluslararası standartta altın
 • Özel Çekme Hakları 
 • Uluslararası Para Fonu (IMF) Rezerv Pozisyonu

Döviz rezervlerinin seviyesi, özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde şu açılardan büyük öneme sahiptir:  

 • Karşılaşılabilecek iç ve dış şokların yarattığı olumsuzlukların giderilmesi
 • Dış borç servisinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi
 • Uluslararası finans çevreleri ile piyasalarda, ülkeye duyulan güvenin artması

Türkiye’deki altın ve döviz rezervlerini saklamak ve yönetmekle görevli olan kurum, Merkez Bankasıdır.

Merkez Bankası, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Ülkemizdeki rezervleri saklı tutar:

 • Para ve kur politikalarına olan güveni sağlamak ve bu politikaları desteklemek
 • Hazinenin yabancı para iç ve dış borç ödemelerini gerçekleştirmek için gerekli olan dövizi hazır bulundurmak
 • Ülkemizin ekonomisini yurt içi veya yurt dışında oluşabilecek ani finansal değişimlere karşı dayanıklı hâle getirmek
 • Uluslararası piyasalarda ülke ekonomisine duyulan güveni artırmak

Merkez Bankası, rezervlerin yönetiminde ülke menfaatlerine öncelik verir. Bu amaçla Banka; uluslararası rezervleri, anaparanın korunması ve gerekli likiditenin sağlanması için en düşük riske sahip yatırım araçlarında değerlendirir.

Merkez Bankası, rezerv yönetimi sırasında karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kabul edilebilir sınırlar içinde tutulabilmesi için etkin bir risk yönetim stratejisi uygular.

Ayrıca Banka; ellinde tuttuğu rezervlerin seviyesini, düzenli aralıklarla İnternet sitesinde yayınlamaktadır.

 

İlgili Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Rezerv Yönetimi