Para Politikası Kurulu Toplantı Özetine İlişkin Basın Duyurusu – 30/01/2014, (2014-09)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2014-09

30 Ocak 2014

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ 

Toplantı Tarihi: 28 Ocak 2014 

Yakın Dönem Gelişmeleri 

1. Son dönemlerde iç ve dış piyasalardaki belirsizlikler önemli ölçüde artmıştır. Bu süreçte Türk lirasında belirgin bir değer kaybı ve risk primi göstergelerinde kayda değer bir artış gözlenmiştir. Özellikle, 21 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantısını takip eden günlerde gelişmekte olan ülkelere yönelik belirsizlik algılamasının artması, bazı ülkelerin para birimlerindeki değer kaybının hızlanmasına ve enflasyon görünümlerinin bozulmasına yol açmıştır. 

2. Yaşanan bu süreçle birlikte ortaya çıkan döviz kuru hareketleri ülkemizde de enflasyonun uzun süre hedefin belirgin olarak üzerinde seyretme riskini 
artırmıştır. Türk lirasındaki hızlı değer kaybının yanı sıra yakın dönemdeki vergi ayarlamaları ve gıda fiyatlarındaki olumsuz seyir de enflasyon görünümündeki bozulmayı artıran diğer unsurlar olmuştur.

Para Politikası ve Riskler 

3. Merkez Bankası fiyat istikrarının bozulmasına izin vermeyecektir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon beklentilerindeki ve fiyatlama davranışlarındaki 
bozulmanın engellenmesi için güçlü ve önden yüklemeli bir parasal sıkılaştırmaya gidilmesinin uygun olacağına karar vermiştir. 

4. Kurul, bu dönemde yapılacak bir parasal sıkılaştırmanın, döviz kuru belirsizliğini ve ekonomiye dair risk algılamasını azaltmak yoluyla sadece fiyat 
istikrarını değil, aynı zamanda makroekonomik istikrarı destekleyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca, mevcut konjonktürde sermaye girişlerindeki yavaşlama nedeniyle politika öngörülebilirliğinin artırılmasının faydalı olacağı belirtilmiştir. 

5. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmaya ve operasyonel çerçeveyi sadeleştirmeye karar 
vermiştir. Bu doğrultuda, (i) bir hafta vadeli repo faiz oranı yüzde 4,5’ten yüzde 10’a çıkarılmıştır; (ii) önümüzdeki dönemde Merkez Bankası fonlamasının temel olarak marjinal fonlama oranı yerine bir hafta vadeli repo faiz oranından sağlanması kararlaştırılmıştır. 

6. Kurul, alınan bu karar sonrasında oluşan para politikası duruşunun enflasyon beklentilerini kontrol altına almakta yeterli olacağını değerlendirmiştir. Bu duruş altında enflasyonun 2015 yılının ortaları itibarıyla yüzde 5 düzeyine ulaşacağı öngörülmektedir. Ocak ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin üzerinde gelebileceği, ancak sıkı politika duruşunun orta vadeli beklentilerdeki bozulmayı engelleyeceği ifade edilmiştir. Takip eden aylarda ise enflasyonun ana eğiliminin aşağı yönlü bir seyir izleyeceği öngörülmektedir. Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun süreceğini belirtmiştir. Gerekli görüldüğü takdirde, likidite politikasında ilave bir sıkılaşmaya gidilerek getiri eğrisinin eğimi tersine çevrilebilecektir.

 

 

Para Politikası Kurulu Toplantı Özetine İlişkin Basın Duyurusu – 30/01/2014, (2014-09)