Medya Semineri

Paylaş
Yazdır

Merkez Bankasının açıklamalarının ve yayımladığı verilerin daha iyi yorumlanabilmesi; ilgili haberlerin kamuoyuna daha açık ve anlaşılır olarak sunulabilmesi ve karşılıklı olarak daha iyi anlaşılmak amacıyla Merkez Bankası tarafından Medya Seminerleri düzenlenmektedir.  

Medya mensupları ile çift yönlü iletişimi artırması planlanan ve “kayıt dışı” olarak düzenlenen  bu seminerlerde, Merkez Bankası çalışanları tarafından Banka politikaları ve uygulamalarının kamuoyuna doğru şekilde yansıtılabilmesi amacıyla, medya mensuplarından gelen geri bildirim çerçevesinde, Bankanın kurumsal yapısından , para politikası genel çerçevesine; istatistiklerin nasıl yorumlanması gerektiğinden reel sektör çalışmalarına pek çok konuda sunumlar yapılmaktadır. Ayrıca katılımcı medya mensuplarının Merkez Bankasının iletişim araçlarına yönelik öneri ve değerlendirmeleri alınmaktadır.