Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun TCMB 89. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma (Ankara)

Paylaş
Yazdır

Bankamızın Saygıdeğer Pay Sahipleri, Değerli Konuklar,

Bu toplantı vesilesiyle Merkez Bankası Başkanı olarak sizlerle bugün burada birlikte olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.

Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası çatısı altında tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğimize inanıyor, yeni dönemin Ülkemize, Milletimize ve Bankamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün bu toplantıyı son bir yıldır devam eden, hem günlük hayatlarımızı hem de dünya ekonomilerini derinden etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle koruyucu önlemler çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

Genel Kurul toplantımızı, gerek bu salonda bulunarak gerek ekranları başında takip eden tüm pay sahiplerimizi ve izleyicileri saygılarımla selamlıyorum.

Son bir yıldır yaşanan pandemi, tüm dünyada pek çok şeyin yanında ekonomik anlamda da güçlükler ve belirsizlikler yaratmıştır. Bildiğiniz gibi, 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayan ve hastalığın yayılımını engellemek için uygulamaya konan tedbirler, tüm dünyada büyüme performanslarını olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle, ülkeler genişleyici parasal ve mali politikalar ile hastalığın ekonomiler üzerindeki olası etkilerini asgari seviyeye indirmeye çalışmıştır.

Geldiğimiz noktada genişleyici politikaların yanı sıra aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülmektedir. Ancak, devam eden aşılama çalışmalarına karşın, aşılama süreci ve salgın hastalığın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi küresel ekonomiye ilişkin riskleri canlı tutmaktadır.

Değerli Misafirler,

Müsaadenizle, bu ilk Genel Kurul katılımımda para politikasına yönelik bazı önemli hususları sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Fiyat istikrarı şeklinde tanımlanmış ve Hükümetimizle birlikte belirlenemiş olan orta vadeli enflasyonu %5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız.

Ocak Enflasyon Raporu’nda ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeveyle uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu %5’e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım. Kurumsallığımız, güçlü analiz kapasitemiz ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir tutum içerisinde olacağız.

Merkez Bankası olarak, temel amacımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı temel politika aracı olmaya devam edecek ve para politikasını sade bir operasyonel çerçevede uygulamayı sürdüreceğiz.

Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak. Enflasyonla mücadele kararlılığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız.

İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Parasal duruş, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflerimize ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.

Özetle, kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içerisinde, enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını göz önünde bulundurarak alacağız. Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak, enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.

Unutulmamalıdır ki; fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Değerli Pay Sahipleri,

Hükümetimizce açıklanan ekonomik reform paketinde öngörülen kazanımların önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi, güveni ve istikrarı pekiştirerek hem enflasyonda kalıcı düşüş hem de sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip olacaktır.

Öte yandan, bundan sonra da politikalarımızın etkinliğini artırmak ve paydaşlarımızın görüş ve önerilerini almak amacıyla iletişim kanallarımızı etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Uygulayacağımız politikalarda, şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkelerine bağlı olarak aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşacağız.

Konuşmama burada son verirken katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun TCMB 89. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma (Ankara)