Finansal Hesaplar Raporu 2023- I. Çeyrek

Paylaş
Yazdır

Özet

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2023 yılı birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla 8 puan iyileşme kaydedilmiştir. Dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 57,1 trilyon TL, yükümlülükleri ise 62,8 trilyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYİH’ye oranı %52 seviyesine gerilerken, hanehalkının borçlarının GSYİH’ye oranı %11 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oranlara göre Türkiye hem hanehalkı hem de şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasında yer almaktadır.

Kapak, Özet ve İçindekiler

I. Genel Değerlendirme

II. Kimden Kime (Mevduat ve Krediler)

III. Hanehalkı

IV. Finansal Olmayan Kuruluşlar

V. Borçluluk Oranları ve Ülke Karşılaştırmaları