Ödeme Sistemlerine İlişkin Basın Duyurusu – 19/03/2014, (2014-17)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2014-17

19 Mart 2014

20/6/2013 TARİH VE 6493 SAYILI ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN’UN 11 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

6493 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ile ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerindeki işlemlerin mutabakatının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen koruyucu hükümler getirilmiş olup, söz konusu hükümlere tabi olacak sistemleri belirleme yetkisi ise anılan Kanun’un 11 inci maddesi uyarınca Bankamıza verilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bankamız ile Bankalararası Takas Odaları Merkezi, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından işletilen ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan hükümlere tabi olacak sistemler olarak belirlenmiş olup, söz konusu hususa ilişkin duyuru 19/3/2014 tarih ve 28946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

Ödeme Sistemlerine İlişkin Basın Duyurusu – 19/03/2014, (2014-17)