İhracat Reeskont Kredilerinin TCMB Rezervlerine Katkısına İlişkin Veriler Genel Ağ Sitesinde Yayımlanmaya Başlanmıştır – 09/05/2014, (2014-35)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2014-35

9 Mayıs 2014

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BASIN DUYURUSU

İhracat Reeskont Kredilerinin TCMB Rezervlerine Katkısına İlişkin Veriler Genel Ağ Sitesinde Yayınlanmaya Başlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden çıkarılan Reeskont düzenlemeleri çerçevesinde firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 240 gün vadeli senetlerin aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığında Bankamız tarafından ihracat reeskont kredisi kullandırılmaktadır.

İhracat reeskont kredileri senette belirtilen döviz tutarının, kredinin kullandırıldığı tarihte ilan edilen kurdan Türk lirası karşılığının bankalar aracılığıyla firmalara ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır. Kredilerin vadesinde geri ödemesi ise döviz olarak gerçekleştiğinden Bankamız döviz rezervlerine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır. Kredilerin ağırlıkla sekiz ay, kısmen dört ay ve daha kısa vadelerde kullandırılması nedeniyle, rezervlere olan katkı kredinin vadesine göre gerçekleşmektedir.

İhracat Reeskont kredilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerine katkısı genel ağ sitesindeki;

EVDS verileri alanında; TCMB BİLANÇO VERİLERİ altında “İhracat Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı” başlığı ile her ayın ikinci iş gününde kesinleşmiş veriler üzerinden yayımlanacaktır.

EVDS alanındaki bu verilere;

http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi?cgi=$ozetweb&DIL=TR&ARAVERIGRUP=bie_rkdrk.db

adresinden ulaşılabilmektedir.

BANKACILIK VERİLERİ alanında; “İhracat Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı” başlığı altında EVDS’de yayınlanan kesin verilere ek olarak, içinde bulunulan ay ve gelecek üç aya ait geçici verileri de kapsayacak şekilde aylık bazda yayınlanacak olup, dört aydan kısa vadeli kullanımların rezervlere etkisinin yansıtılması amacıyla söz konusu geçici veriler haftalık olarak güncellenecektir.

Bankacılık verileri alanındaki bu verilere; İstatistikler/Bankacılık Verileri/İhracat Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı adresinden ulaşılabilmektedir.

İletişim: Konu hakkında ayrıntılı bilgi için Basın Sözcüsü Yücel Yazar ile irtibata geçebilirsiniz. İrtibat Tel No: 312 507 5656

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İhracat Reeskont Kredilerinin TCMB Rezervlerine Katkısına İlişkin Veriler Genel Ağ Sitesinde Yayımlanmaya Başlanmıştır – 09/05/2014, (2014-35)